Współpraca biznesu i nauki w ramach Instytutu Biotechnologii Medycznej

Perspektywy współpracy nauki z biznesem w ramach przyszłego Instytutu Biotechnologii Medycznej - to temat spotkania "GPS Przedsiębiorcy", organizowanego przez Pracodawców RP. - Instytut uzupełni lukę na rynku, gdzie rozwiązania naukowe na wstępnym etapie mają finansowanie, natomiast trudno jest znaleźć finansowanie dalszych faz rozwoju leku - mówi Jacek Sztolcman, kierownik inkubatora UW.