Większa biurokracja poprawi warunki pracy?

Projekt unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy ma szczytne cele, ale formą budzi wątpliwości. Jego główną konsekwencją będzie poważne zwiększenie obowiązków informacyjnych po stronie pracodawców. Doprowadzi do nadmiernej formalizacji zatrudnienia, co będzie zniechęcać do legalnego zatrudniania pracowników.