Wejście do strefy euro obecnie nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia

- Z jednej strony Polska się zobowiązała, że wejdziemy do strefy euro. Z drugiej, nie podjęliśmy działań, które by nas do tego przygotowały, więc sprawa z punktu widzenia agendy rządowej jest bezprzedmiotowa - mówi prof. Jerzy Hausner, odnosząc się do dyskusji na temat wprowadzenia wspólnej waluty.