Utrzymanie pracownika i rekrutacja głównymi wyzwaniami pracodawców

Zmiany demograficzne, rotacja pracowników i wpływ nowych technologii istotnie zmieniają kształt rynku pracy. Podczas panelu „Rynek pracy 4.0” Jan Karasek, partner w KPMG, podkreślał, że dla pracodawców głównymi wyzwaniami związanymi z rynkiem pracy są utrzymanie pracowników oraz ich rekrutacja.