Upowszechnienie mediacji pomoże usprawnić działanie sądów pracy

Udrożnienie sądów pracy może być możliwe przez umiejętne wprowadzenie do relacji pracodawca-pracownik elementu mediacji - taki wniosek przyniosła ekspercka debata „Postępowanie sądowe w sprawach pracowniczych” zorganizowana przez Pracodawców RP.