"To nie jest zły moment dla rynku pracy, ale trudny dla przedsiębiorców"

Warunki na rynku pracy dyktują pracownicy, którzy wykorzystują dobrą koniunkturę i zwiększają swoje oczekiwania wobec pracodawcy. -  Pracodawcy będą musieli bardziej zabiegać o swoich nowych pracowników w warunkach i realiach obowiązujących przepisów - ocenia prof. Monika Gładoch doradca Prezydenta Pracodawców.