"Tinderyzacja pracy". Jak skutecznie komunikować się z młodymi pracownikami?

Zmieniające się formy komunikacji to wyzwania, przed którymi stoją pracodawcy - mówi Marcin Fiedziukiewicz, prezes zarządu JobSquare. Zwraca uwagę na fakt, że komunikacja przez sieć jest nie tylko uzupełnieniem, ale i podstawą wielu interakcji, także między pracodawcami a młodymi pracownikami.