Technologie wodorowe wspomagają elektromobilność

– Wodór pozyskiwany m.in. z węgla koksowego może stać się paliwem przyszłości, a sam węgiel być źródłem czystej energii – mówił podczas panelu „Czy elektromobilność i paliwa alternatywne są szansą na czystsze miasta?” na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon.