Stulecie Międzynarodowej Organizacji Pracy: Rynek pracy potrzebuje dialogu społecznego

W swoim działaniu Międzynarodowa Organizacja Pracy niezmiennie opiera się na zasadzie dialogu trójstronnego. Jak państwo wiecie, ten dialog jest dziś bardzo potrzebny, także w naszym kraju – mówił Prezydent Andrzej Malinowski na konferencji z okazji stulecia Międzynarodowej Organizacji Pracy, zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.