Platforma Funduszy Europejskich Pracodawców RP o PO POWER

– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ukierunkowany jest przede wszystkim na podnoszenie efektywności różnych polityk publicznych: rynku pracy, zatrudnienia, edukacji – mówił podczas posiedzenia Platformy Funduszy Europejskich Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.