Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników


Raport „Zdrowa legislacja" – konsultacje prawa trwają zbyt krótko

Konsultacje kluczowych projektów legislacyjnych z obszaru zdrowia są skracane z ustawowych 30 dni do 15 dni, wynika z raportu „Zdrowa Legislacja” przygotowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce we współpracy z Pracodawcami RP. W zawartych w raporcie rekomendacjach działań na rzecz poprawy jakości legislacji podkreślono konieczność wzmocnienia roli konsultacji społecznych.