Raport Sieci Monitoringu Legislacji - IV kwartał 2018 roku

Koniec 2018 roku był niekorzystny dla przedsiębiorców pod względem nowych regulacji prawnych - oceniają eksperci Pracodawców RP, prezentując kwartalny Raport Monitoringu Legislacji.