Prywatny i publiczny sektor zdrowia muszą współpracować

– Bez sektora prywatnego publiczny system opieki zdrowia sobie nie poradzi – mówiła Prezes Grupy LUXMED i Wiceprezydent Pracodawców RP Anna Rulkiewicz podczas panelu „Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego na rzecz profilaktyki i leczenia w obliczu wyzwań systemowych”.