Projekt Kodeksu Pracy przestaje być probiznesowy

Projekt Kodeksu Pracy przestaje być probiznesowy - mówi mec. Monika Gładoch, pytana o prace Komisji Kodyfikacyjnej, przygotowującej propozycje zmian w prawie pracy. Ekspert Pracodawców RP podkreśla, że - w myśl proponowanych zapisów - rozwiązywanie umów o pracę może zostać "mocno ograniczone poprzez obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony". Zwraca także uwagę na trudności, których mogą spodziewać się przedsi