prof. Tomasz Rostkowski: Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego jest korzystne

Trybunał Konstytucyjny ustalił, że ustawa znosząca limit 30-krotności składek ZUS nie jest zgodna z Konstytucją. - Nowoczesnej gospodarki nie buduje się, opodatkowując pracę najcenniejszych pracowników - mówi prof. Tomasz Rostkowski, Główny Ekonomista Pracodawców RP.