prof. Jerzy Hausner: Musimy pamiętać, że nie jesteśmy tylko konsumentami

Żyjemy w świecie nadmiarowej informacji, produkcji i konsumpcji - mówił prof. Jerzy Hausner, przewodniczący rady programowej Open Eyes Economy Summit, podczas tegorocznej edycji kongresu, który odbył się pod hasłem „Nie ma przyszłości bez idealistów”. – Powinniśmy pamiętać o znaczeniu także innych ról, które wypełniamy. Nie tylko o roli konsumentów, ale też twórców, wreszcie o tym, by razem z innymi czynić świat lepszym – dodawał.