PPK szansą dla przyszłych emerytów

W  siedzibie Pracodawców RP odbyło się seminarium szkoleniowe „PPK - jak pracodawcy powinni przygotować się do nowych wyzwań?”. Choć system długoterminowego gromadzenia oszczędności emerytalnych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych jest różnie oceniany, to z pewnością warto o nim poważnie i merytorycznie dyskutować. Głównym jego założeniem jest bowiem poprawa struktury oszczędności emerytalnych Polaków.