Posiedzenie Rady Pracodawców RP z udziałem prezesa PFR

Paweł Borys, Prezes PFR, uczestniczył w posiedzeniu Rady Pracodawców RP. Fundusz w I kwartale 2019 ruszy z dużą kampanią informacyjną dotyczącą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w którą zamierzają włączyć się Pracodawcy RP.