Polsko-izraelskie spotkanie liderek biznesu

O wyzwaniach, trudnościach i doświadczeniach dyskutowały przedstawicielki izraelskiego biznesu na konferencji organizowanej przez Pracodawców RP. Celem wizyty było także nawiązanie relacji z Polkami aktywnie działającymi w sektorze biznesowo-akademickim oraz w organizacjach społecznych. Wiceprezydent Pracodawców RP Iwona Sroka oraz ekspertki i eksperci Organizacji zaprezentowali przykłady efektywnego działania i skutecznego inicjatyw biznesowy