Pierwsze kary za nieprzestrzeganie RODO - co było przyczyną?

– Dotąd nałożono pięć kar za nieprzestrzeganie reguł RODO – cztery na podmioty sektora prywatnego, jedną na podmiot publiczny – mówi dr Joanna Tomaszewska, radca prawny i partner w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Najwięcej uchybień zgłaszanych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczy nieprzestrzegania zasad poufności, przejrzystości oraz braku odpowiedniego zabezpieczenia technicznego, zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych.