Optimusy 2017 wręczone

Jerzy Bartnik (prezes Związku Rzemiosła Polskiego), Szymon Chrostowski (prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych), prof. Andrzej Mariusz Fal (prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia), Marek Wójcik (pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich) i Andrzej Sokołowski (prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych) - to laureaci tegorocznej edycji nagrody Optimus, przyzwanej przez Pracodawców RP.