Oczekiwania pracodawców wobec Kodeksu Pracy

Oczekiwania pracodawców wobec nowego Kodeksu Pracy są duże - mówiła podczas obrad Platformy HR Pracodawców RP Iwona Szmitkowska . Zwracała uwagę na potrzebę uelastycznienia przyszłych rozwiązań. - W tej chwili wchodzi automatyzacja, wchodzą możliwości pracy zdalnej czy dzielenia pracy. To wszytko powinno się znaleźć w Kodeksie Pracy, aby pracodawca i pracownik mieli pełne spektrum różnych umów, na których mogą pracować - podkreślała.