Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych budzi nasze wątpliwości

- Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych budzi nasze wątpliwości - mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert Pracodawców RP. Nowe przepisy, którymi zajmuje się Rada Ministrów, przyznają m.in. samozatrudnionym oraz osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych prawo tworzenia i przystępowania do organizacji związkowych.