Nie ma efektywnej służby zdrowia bez innowacji

Efektywny system ochrony zdrowia musi opierać się na skoordynowanej opiece oraz innowacyjnych i dostępnych metodach leczenia - mówili eksperci podczas debaty pt. „Innowacje w medycynie”. W dłuższej perspektywie pieniądze wydane na nowoczesną diagnostykę i terapię - nawet wysokie - zwrócą się.