MIASTO-IDEA. Open Eyes on Tour

Nowe podejście do rozwoju miast i zarządzania nimi - to temat debaty Miasto-Idea, poprzedzającej kongres Open Eyes Economy Summit. Uczestnicy spotkania podkreślali, że każde miasto musi rozwijać specyficzną dla siebie 'Ideę' i od nowa tworzyć proces wykorzystania jego potencjału rozwojowego. -