Legislacja pod lupą Pracodawców RP

Brak konsultacji społecznych oraz pośpiech przy tworzeniu prawa to główne problemy legislacyjne - mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert Pracodawców RP ds. prawa pracy, omawiając raport podsumowujący legislacyjny dorobek VIII kadencji Sejmu.