Kongres "Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju"

13 września w warszawskim hotelu Mariott Pracodawcy RP zorganizowali kongres 'Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju'. Oprócz przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców w konferencji uczestniczyli także reprezentanci administracji rządowej oraz związków zawodowych.