Jacek Krawczyk: Polska nie może zostać w tyle w dążeniu do neutralności klimatycznej

Zazielenianie planety to biznesowa szansa dla Polski i Europy - mówił Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, podczas Open Eyes Economy Summit w Krakowie. – To nie jest odwrotność rewolucji przemysłowej, ale kolejna faza rozwoju przemysłu. Ten sektor gospodarki będzie rósł bardzo szybko – dodawał, podkreślając, że Polska nie powinna „ociągać się” w dążeniu do neutralności klimatycznej