Innowacje na rzecz integracji osób niepełnosprawnych

Innowacje technologiczne są szansą na integrację osób z niepełnosprawnością oraz stworzenie dla nich miejsc pracy - o tym mówili eksperci podczas konferencji „Digital Promise”. - Jesteśmy w wyjątkowym momencie, w którym rozwój technologii cyfrowych pozwala na większe wykorzystanie zasobów ludzkich, również jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne - zaznaczyła dr Katarzyna Śledziewska z Uniwersytetu Warszawskiego