II Kongres Zdrowia Pracodawców RP

Wzrost wydatków na system ochrony zdrowia to długo wyczekiwany krok w stronę poprawy leczenia Polaków. Należy jednak położyć większy nacisk na cele zdrowotne, jakie mają zostać osiągnięte w ramach planowanego budżetu – takie wnioski płyną z zakończonego właśnie II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.