I Kongres Zdrowia Pracodawców RP

Kongres to podsumowanie pracy ponad setki ekspertów w 17 grupach problemowych. Zidentyfikowali oni główne problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej , a wypracowane propozycje ich rozwiązania przedstawili ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi w formie Księgi Rekomendacji.