„Grzech każdej władzy" – jak poprawić dialog społeczny?

Stanowione zbyt szybko prawo miało często niską jakość, co powodowało konieczność ciągłych poprawek - to ocena procesu legislacji za ostatnie cztery lata przygotowana przez ekspertów Pracodawców RP. Główną przyczyną niskiego poziomu legislacji - w ich opinii - jest łamanie zasad dialogu społecznego.