EY: Organizacja miejsca pracy wpływa na efektywność pracowników

Miejsce pracy zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami pracowników wpływa na ich efektywność - mówi Michał Grzybowski, partner w EY. Podkreśla, że w podniesieniu produktywności kluczowa jest nieustanna interakcja między zatrudnionymi.