Elektromobilność szansą dla Polski

Rozwój elektromobilności oraz jego ogólnogospodarcze i społeczne skutki - to główne tematy Eastern Europe Energy Forum 2018, współorganizowanego przez Pracodawców RP. Eksperci podkreślali, że samochody elektryczne to jedno z globalnych wyzwań oraz szansa, także dla polskiej gospodarki.