EKG 2019 | Ustawa prądowa wprowadziła wielkie zamieszanie

- Ustawa prądowa wprowadziła wielkie zamieszanie i jest oczekiwanie, że zostanie przywrócony porządek - mówił Leszek Juchniewicz, Główny Ekonomista Pracodawców RP, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wskazywał jednocześnie, że regulacja cen energii powinna leżeć w gestii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. - On dysponuje wiedzą i narzędziami, aby zapobiegać nieuzasadnionym wzrostom cen - podkreślał Leszek Juchniewicz.&l