EKG 2019 | Nieczytelne prawo głównym problem pracodawców

Nieczytelne prawo to główny problem pracodawców - mówił Grzegorz Dzik w trakcie katowickiego EKG podczas panelu „Dialog jako przyszłość we współpracy administracji z biznesem". Prezes zarządu Impel S.A. oraz Wiceprezydent Pracodawców RP, oceniając Konstytucję dla Biznesu zaznaczył, że dokument stwarza dobre perspektywy przedsiębiorcom, ale potrzeba czasu, by jego zapisy znalazły odzwierciedlenie w orzecznictwie.