Debata o konsekwencjach planowanych zmian w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, które zmierzają do drastycznego ograniczenia godzin, w których dozwolona jest reklama piwa, wymagają dalszych konsultacji i zawarciu kompromisu - mówili eksperci podczas debaty w siedzibie Pracodawców RP.