Co wynika z przyjętej „Polityki Lekowej Państwa"?

O oczekiwaniach pacjentów, środowiska medycznego i możliwości finansowych państwa w zakresie polityki lekowej, przyjętej niedawno przez rząd, a uwzględniającej wiele postulatów Pracodawców RP, dyskutowali przedstawiciele organizacji oraz eksperci podczas konferencji „Wizja Zdrowia. Diagnoza i Przyszłość”.