Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych

Zbiorniki, kanały, studnie, studzienki kanalizacyjne - praca w tych przestrzeniach zamkniętych należy do szczególnie niebezpiecznych. Wiąże się z ryzykiem występowania niebezpiecznych stężeń substancji chemicznych i brakiem tlenu. O tym, jak bezpiecznie wykonywać pracę w tych warunkach, dyskutowano podczas 4. konferencji „Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych”, zorganizowanej przez 3M Polska.