20 mld zł w budżecie po uszczelnieniu systemu zatrudnienia cudzoziemców

Uszczelnienie systemu zatrudnienia cudzoziemców oraz wydłużenie okresu ich zatrudniania przyniosłoby budżetowi państwa dodatkowe 20 miliardów złotych - mówi Grzegorz Tokarski, ekspert Pracodawców RP. Podkreśla, że tylko 10 procent cudzoziemców, którym wydano wizę pracowniczą, zostało zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.