10. Europejski Kongres Gospodarczy

Ponad 10 tysięcy gości, polityków oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki, wzięło udział w europejskim Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Podczas trzydniowego spotkania odbyło się ponad 150 sesji tematycznych z udziałem przeszło 900 panelistów Europejski Kongres Gospodarczy odbył się już po raz dziesiąty.