"Zasada konkurencyjności na nowo" | 19 kwietnia 2023 r.

Szanowni Państwo,

już 19 kwietnia 2023 roku odbędzie się otwarty, bezpłatny webinar „Zasada konkurencyjności na nowo”.

Prelegentkami wydarzenia będą: Edyta Niemyska Partner, radca prawny, LL.M. i Kinga Rochalska-Sasin adwokat z kancelarii LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k.

Agenda:

1. Krótki przewodnik po nowych wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków europejskich 2021-2027;

2. Kiedy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych, a kiedy zasadę konkurencyjności?;

3. Wyjątki od zasady konkurencyjności w przypadku zamówień powyżej 50 000 zł netto;

4. BK21;

5. Jak oszacować wartość zamówienia?;

6. Jak przygotować zapytanie ofertowe?;

a. Przedmiot zamówienia;

b. Warunki udziału w postępowaniu;

c. Kryteria oceny ofert;

7. Zmiana zapytania ofertowego;

8. Jak przeprowadzić proces wyboru wykonawcy?;

9. Zmiany w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia – na co zwrócić uwagę?;

10. Umowa z wyłonionym w ramach zamówienia wykonawcą – co powinna zawierać; zmiany w umowie z wyłonionym w ramach zamówienia wykonawcą;

11. Kiedy mamy do czynienia z obejściem zasady konkurencyjności?

12. Nieprawidłowości i korekty finansowe – jaka może być konsekwencja błędów w przeprowadzonym postępowaniu?


Link do bezpłatnej rejestracji dostępny jest tutaj.