Zapraszamy na webinarium “Szczególne ryzyka przetwarzania danych osobowych”

Szanowni Państwo,

nowelizacja istniejących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenie na terenie całej Unii Europejskiej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) to niemal rewolucja w dotychczasowym porządku prawnym. Aspekty związane z danymi osobowymi i prywatnością, szczególnie po wejściu w życie RODO stały się tematem bardzo szeroko omawianym.

Czy RODO to dobre podejście czy może tragiczne, dla każdego kto prowadzi biznes? – na to pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas otwartego, bezpłatnego webinarium “Szczególne ryzyka przetwarzania danych osobowych”, które odbędzie się w czwartek, 27 maja, o godz. 10:30.

Pewne jest, że RODO wiele zmieniło w podejściu do ochrony danych. Każda firma w jakimś stopniu przetwarza dane osobowe, a jeśli tak, to musi stosować przepisy RODO. Musi stosować - to bardzo ważne, ponieważ chodzi o stosowanie w praktyce, a nie tylko sprowadzić wszystko do zrobienia dokumentacji.

Jednym z najważniejszych elementów, zgodnie z artykułem 39 RODO, jest obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie RODO. Na webinarium przedstawimy więc jak powinno się uświadamiać innych z RODO i co jest najważniejsze w tym zakresie. Odniesiemy się do potencjalnych sytuacji, problemów i zagrożeń, z jakimi pracodawca, ale też dany pracownik może mieć do czynienia.

Omówione zostaną również najważniejsze artykuły oraz wymagania zawarte w RODO, które tworzą całą „roadmapę” wdrożenia założeń aktu prawnego, którego brak przestrzegania niesie za sobą olbrzymie konsekwencje. Kary za naruszenie przepisów RODO można podzielić na pieniężne i niepieniężne. Jakie sankcje niepieniężne może zastosować Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)? Jakiej wysokości kary finansowe przewiduje się za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych? To pytania, które najczęściej cisną się na usta każdej osobie prowadzącej biznes.

Najważniejszym jednak tematem jest powiązanie ochrony danych z zarządzaniem ryzykiem. Trzeba wiedzieć jak do tego podejść i jak tym ryzykiem zarządzać. Przede wszystkim trzeba umieć z tego korzystać i na tym szczególnie skupi się ekspert Wojtunik Group – Piotr Błaszczeć.

Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z praktycznymi zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawami osób, których dane dotyczą w oparciu o obowiązujące akty prawne. Możliwość zadawania pytań oraz dyskusja z innymi uczestnikami to okazja, aby poszerzyć wiedzę i spojrzeć na niektóre – dobrze już znane zagadnienia – z nowej perspektywy.

***

Piotr Błaszczeć – ekspert z zakresu bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa IT, audytor wiodący norm ISO 27001, 22301, 20000. Właściciel firmy zajmującej się bezpieczeństwem, audytem, wdrożeniami w obszarze bezpieczeństwa i ochrony danych, biegły sądowy z zakresu informatyki. Chief Security Officer w jednej z wiodących grup kapitałowych w swojej branży.


***

Webinarium odpowie na pytania:

  • Po co nam RODO?
  • Jakie są najważniejsze aspekty, cele, paragrafy RODO i dlaczego są tak ważne.
  • Zarządzanie ryzykiem w obszarze danych osobowych?
  • Zasady przetwarzania danych osobowych?
  • Jakie są najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych?
  • Prawa osób, których dane dotyczą - przykłady z życia.
  • Jakie są najczęstsze problemy z perspektywy Inspektora ochrony danych i audytora
  • Kary UODO - czy jest się czego bać?


Webinarium odbędzie się na platformie ClickMeeting, udział wymaga rejestracji. W trakcie webinarium możliwe będzie zadawanie pytań na czacie. 

Formularz rejestracyjny jest dostępny tutaj.

Zapis webinarium będzie dostępny na kanale Pracodawców RP w serwisie YouTube.