Zapraszamy na webinar "Zatrudnienie cudzoziemców 2022 – nowelizacje i jej praktyczne aspekty"

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na otwarty, bezpłatny webinar Zatrudnienie cudzoziemców 2022 – nowelizacje i jej praktyczne aspekty, organizowany we współpracy przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Pracodawców RP, Konfederację Lewiatan oraz Personnel Service.

Webinar odbędzie się w poniedziałek 28 lutego 2022 r., w godz. 14:00-16:00 w ramach kampanii społecznej Partnerstwo i Zatrudnienie. Uczestnictwo wymaga rejestracji na platformie ClickMeeting. Rejestracja jest dostępna tutaj.

Po niemal miesiącu od wejścia w życie nowelizacji ustaw regulujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce chcielibyśmy przeanalizować zmiany jakie nastąpiły w ustawodawstwie oraz ich praktyczne zastosowanie i osiągnięte dotychczas rezultaty.

Jesteśmy przekonani, iż organizowane webinarium przyczyni się do lepszego zrozumienia zachodzących na rynku pracy zmian oraz prawodawstwa regulującego kwestie zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w RP.

Prelegenci:

 • Rafał Baniak – Prezes Zarządu Pracodawców RP
 • Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 • Robert Lisicki – Dyrektor Departamentu Pracy, Radca Prawny, Konfederacja Lewiatan  
 • Krzysztof Inglot – Założyciel Personnel Service, Przewodniczący Platformy HR Pracodawców RP
 • Michał Podulski – Przewodniczący Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Reformy Polityki Rynku Pracy, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, Pracodawcy RP
 • Olga Senychak – Ekspertka ds. procedur imigracyjnych w Crido, Ekspertka Kampanii Społecznej "Partnerstwo i Zatrudnienie"

Agenda:

 1. Słowo wstępne.
 2. Polityka migracyjna a zapotrzebowanie pracodawców na cudzoziemskich pracowników. Zmieniające się tendencje w zatrudnieniu. Jak polscy pracodawcy oceniają nowelizacje przepisów?
 3. Ocena zakresu nowelizacji przepisów regulujących pobyt i prace cudzoziemców w Polsce.
 4. Sytuacja sprzed i po nowelizacji przepisów – praktyczne aspekty zmian w ustawach. Jak ułatwienia wpływają na proces rekrutacji i czy są wystarczające?
 5. Oczekiwania pracodawców co do dalszych zmian przepisów i procedur.
 6. Sesja Q&A.
 7. Podsumowanie dyskusji.

Serdecznie zapraszamy do udziału!