Zapis szkoleń online "Tarcza Finansowa PFR 1.0. Rozliczanie i umarzanie subwencji"

Firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD mogły (po spełnieniu warunków formalnych) skorzystać ze 100% umorzenia subwencji podczas procesu rozliczania i umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Stąd przygotowaliśmy dla Państwa dwa otwarte, bezpłatne szkolenia online 'Tarcza Finansowa PFR 1.0. Rozliczanie i umarzanie subwencji' – dla małych i średnich firm oraz osobno dla mikro-firm. Eksperci Polskiego Funduszu Rozwoju, w przejrzysty sposób, przedstawili zasady rozliczania, zwrotu i umorzenia przyznanych subwencji.


Szkolenie dla MŚP – 29 kwietnia, godz. 9:00 – 10:30

Prowadzący:

 • Patryk Wyczółkowski – absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracując w sprzedaży oraz w administracji. Od 2020 roku Ekspert i trener w PFR Portal PPK. Prowadzi szkolenia z Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Tarcz Finansowych.
 • Krzysztof Słomiński – absolwent Wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Zarządzania im. Koźmińskiego. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w polskich i międzynarodowych firmach w zakresie marketingu i sprzedaży B2B oraz jako trener. Od lutego 2019 pełni rolę Eksperta w PFR Portal PPK. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Tarczy Finansowej.


Szkolenie dla mikro-firm – 30 kwietnia, godz. 9:00 – 10:30

Prowadzący:

 • Patryk Wyczółkowski – absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracując w sprzedaży oraz w administracji. Od 2020 roku Ekspert i trener w PFR Portal PPK. Prowadzi szkolenia z Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Tarcz Finansowych.
 • Katarzyna Rosińska – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku dziennikarstwa. Długoletnia kariera zawodowa sektorze finansowym w obszarze szkoleń, zarządzania sprzedażą i budowania relacji. Od lutego 2019 pełni rolę Eksperta w PFR Portal PPK. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu PPK oraz Tarczy Finansowej.

Podczas szkoleń omówiono m.in.:

1. Etapy i terminy rozliczania subwencji:

 • udostępnienie propozycji rozliczenia
 • złożenia oświadczenia o rozliczeniu (za pośrednictwem bankowości elektronicznej)
 • wydanie decyzji
 • harmonogram spłat

2. Zasady umorzenia subwencji:

 • ustalanie stanu zatrudnienia
 • strata gotówkowa na sprzedaży (dotyczy wyłącznie MŚP)
 • utrzymanie działalności gospodarczej
 • przykładowe wyliczenie kwoty subwencji do zwrotu
 • zasady zwrotu subwencji
 • wcześniejsza spłata subwencji lub spłata po terminie

3. Warunki umorzenia subwencji w 100%:

 • kody PKD, które uprawniają do skorzystania z całkowitego umorzenia subwencji
 • wymagany spadek przychodów

4. Sytuacje, w których subwencja podlega zwrotowi w całości.

5. Postępowanie wyjaśniające.