Zapis webinarium „Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej”

W trakcie webinarium „Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej”. Zagadnienia dotyczące wsparcia Unii Europejskiej dla przedsiębiorców wyjaśnią Michał Gorzelak, koordynator obszaru instrumentów dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych UE, oraz Wiceprezydent Pracodawców RP Piotr Kamiński. Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinarium.
Zagadnienia:

  • Wsparcie ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
  • Bariery w dostępie do finansowania
  • Zagrożenia związane z COVID-19
  • Oferta finansowania dla MŚP w ramach programu COSME
  • Oferta dla innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach IF Horyzont 2020
  • Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców w ramach programu EaSI
  • Kredyty dla sektorów kreatywnych w programie Kreatywna Europa
  • Zapowiedź nowych instrumentów w reakcji na COVID-19
  • Inne możliwości wsparcia w ramach programów Komisji Europejski