Zapis webinarium „Tarcza PFR dla dużych firm - pierwsze wnioski i aktualizacja wymagań”

Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinarium „Tarcza PFR dla dużych firm - pierwsze wnioski i aktualizacja wymagań” z udziałem ekspertów Navigator Capital Group.


Eksperci:

  • Rafał Tuzimek – Partner Zarządzający Navigator Capital Group, Prezes Zarządu Navigator Capital SA
  • Mateusz Mucha – Dyrektor Departamentu Emisji Obligacji w Domu Maklerskim Navigator SA, Wiceprezes Zarządu Navigator Debt Advisory

Agenda:

  • Zasady kwalifikacji do programu.
  • Analiza racjonalności przystąpienia do procesu.
  • Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz rynku, na którym działa.
  • Przygotowanie modelu finansowego i doradztwo przy wyborze optymalnego programu pomocy finansowej.
  • Negocjacje z PFR.
  • Zawarcie z innymi wierzycielami finansowymi umowy międzywierzycielskiej.

Eksperci Navigator Capital Group przedstawili wstępną interpretację procesu ubiegania się o środki pomocowe w ramach tarczy kapitałowej. Przypomnieli też kluczowe aspekty innego programu pomocowego – wykorzystania gwarancji BGK z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, który być może warto ponownie rozważyć po analizie finalnego kształtu programu Tarczy Finansowej PFR.