Zapis webinarium „Ryzyko pozwania pracodawcy przez pracowników oraz odpowiedzialność członków zarządu w COVID-19"

Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinarium pt. „Ryzyko pozwania pracodawcy przez pracowników oraz odpowiedzialność członków zarządu w COVID-19'.Prezentacja na tematy poruszone na webinarium jest dostępna tutaj.


Eksperci:

Mateusz Dończyk - Adwokat w Euro-Apteka sp. z o.o., partner w Kancelarii Adwokackiej COGENTS. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej i compliance podmiotów leczniczych, aptek, banków i ubezpieczycieli; prelegent na licznych konferencjach branży farmaceutycznej i zdrowotnej.

Dr Marcin Stupak - Legal & Compliance Officer w Euro-Apteka sp. z o.o., doktor nauk prawnych, adwokat w Kancelarii Adwokackiej COGENTS. Zajmuje się prawem farmaceutycznym oraz prawem karnym gospodarczym, specjalista w tematyce compliance; doradca spółek z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej oraz podmiotów prowadzących apteki.

Agenda

W trakcie webinarium temat został omówiony w dwóch ujęciach:

I. W relacji pracodawca – pracownik:

1. W jakich przypadkach pracodawca narażony jest na odpowiedzialność względem pracowników w związku z COVID-19?

2. Jaki jest zakres odpowiedzialności i obowiązków pracodawcy względem pracowników?

3. Jak właściwie przeprowadzić ocenę ryzyka w organizacji?

4. Jakie czynności powinien podjąć pracodawca, aby ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec pracowników?

II. W relacji pracodawca (spółka) – zarząd:

1. Odpowiedzialność cywilna, karna… i nie tylko – nowe regulacje specustaw COVID-19.

2. Na jakich zasadach zarząd ponosi odpowiedzialność wobec spółki?

3. Czym jest wymóg dochowania należytej staranności?

4. Jakie czynności należy podjąć, aby wykazać prawidłowość działań zarządu w czasie COVID-19 i tym samym wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność zarządu?