Zapis webinarium „Przemysł spotkań i turystyka. Rzeczywistość, strategia odbudowy i komunikacja”

Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinarium „Przemysł spotkań i turystyka. Rzeczywistość, strategia odbudowy i komunikacja” z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olgi Semeniuk.Prezentacja omawiana na webinarium jest dostępna tutaj.

Eksperci:

Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,

Andrzej Hulewicz – Wiceprezes Mazurkas Travel,

Marcin Mączyński – Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego IGHP,

Arkadiusz Pączka – Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP, członek Rady Dialogu Społecznego.


Moderator: Łukasz Adamowicz
– Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel SOIT.

Agenda:

1. RZECZYWISTOŚĆ W BRANŻY

Omówienie aktualnej sytuacji w Przemyśle Spotkań i Turystyce: turystyka biznesowa, hotele biznesowe, turystyka przyjazdowa, przewoźnicy autokarowi, catering, turystyka młodzieżowa, incentive travel (wyjazdy motywacyjne), eventy, konferencje i kongresy oraz koncerty.

 2. STRATEGIA ODBUDOWY

• Czy będzie popyt dla Przemysłu Spotkań. Jak go odbudować?

• Krótkoterminowa pomoc - wsparcie w przestoju

• Średnioterminowo - komunikacja z klientami i z rynkiem

• Długoterminowo - dostosowanie się branży do nowych warunków

• „Nowa Turystyka” - jak zmieni się turystyka?

• O pakiecie stymulacyjnym dla firm i głębokiej potrzebie spotkań z klientami i zespołami.

 3. KOMUNIKACJA

• Czego nauczył nas kryzys?

• Jak rozmawiać w branży, która jest ze sobą połączona, ale bardzo różnorodna?

• Jak działać wspólnie, mając różne potrzeby?

• Jak zorganizować proces eksperckich rozmów ze stroną rządową, aby były trwałe i efektywne?