Zapis webinarium „Ochrona personelu w podmiotach leczniczych w związku z trwającą nadal epidemią SARS-CoV-2”

Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinarium „Ochrona personelu w podmiotach leczniczych w związku z trwającą nadal epidemią SARS-CoV-2”


Prezentacja z webinarium jest dostępna tutaj.

Eksperci:

  • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny
  • Dr n. o zdr. Monika Tomaszewska – Ekspert Pracodawców RP, Szefowa Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej
  • Andrzej Różycki – Ekspert Pracodawców RP, Rzeczoznawca budowlany RZE i branżowy PZITS, Członek Komitetu Technicznego KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
  • Radosław Lenarski – Ekspert ds. koordynacji kompleksowego utrzymania w ruchu obiektów szpitalnych, Członek Komitetu Technicznego KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji

Moderator: Anna Rulkiewicz – Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Grupy LUX MED, Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Agenda:

1. Obecna i przyszła sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie.

2. Znaczenie właściwej wentylacji – wymiana powietrza w ograniczaniu ryzyka szerzenia się zakażenia COVID-19 za szczególnym uwzględnieniem szpitali i pomieszczeń izolacji.

3. Systemy eliminacji koronawirusa, w tym m.in. promieniowanie ultrafioletowe (UVGI), utlenianie fotokatalityczne (PCO), promieniowa jonizacja katalityczna (RCI).

4. Procesy skutecznej dezynfekcji standardowej oparte na rekomendacjach WHO.

5. Inne metody wpływające na bezpieczeństwo pracy pracowników w czasie epidemii SARS-CoV-2, w tym rekomendacje dla środków ochrony indywidualnej.


Patron medialny webinariumPatroni webinarium